Koostööpartnerid

Meie koostööpartnerid aitavad välja töötada ja juurutada hindamissüsteeme. See võib tähendada organisatsiooni eelanalüüsi, hindamissüsteemi loomist, juhtide ja töötajate koolitamist ning süsteemi rakendamise monitoorimist.
 SELF II OÜ
Koolitus- ja konsultatsioonifirma SELF II aitab rakendada Upsteem.com süsteemi Teie ettevõttes ning annab soovitusi hindamissüsteemi väljatöötamiseks. SELF II pakub juhtide ja töötajate koolitamist hindamissüsteemi kiireks ning tulemuslikuks kasutuselevõtmiseks.  
 

  FOCUS SPACE
Pakub uudse kontseptsiooniga koolitus- ja koosoleku ruume.
Kasutame Focus Space võimalusi koos oma partneritega meie klientidele koolituste korraldamisel


 
 

  
 HRO OÜ
Konsultatsioonifirma HRO konsultant Riina Rohelaan aitab välja töötada Teie ettevõttele sobiva hindamissüsteemi ning rakendada Upsteem.com süsteemi Teie ettevõttes.
 Vurr Digital
Sotsiaalmeedia- ja veebiagentuur Vurr Digital aitab arendada personalitöös kaasaegset kommunikatsiooni. Seda läbi videopöördumiste, koolituste või tutvustavate lühifilmide kaudu. Virosoft
on personali ja palga-arvestuse süsteem. Virosoft võimaldab suurematel ettevõtatel mugavalt tööaegu ja töötajate koolitust planeerida. Koostöös Upsteemiga pakume täiuslikku töötajate iseteenindus- ja intraneti keskkonda koos kõigi enamlevinud talendijuhtimise tööriistadega.

 Katrin Alujev
On personalijuht ja arenguvestluste koolitaja. Katrin osaleb meie meeskonnas konsultandina ning aitab vajadusel läbi viia kliendiprojekte, mis on seotud arenguvestluste süsteemide kujundamisega. Katrin aitab Upsteemi juurutada, koolitades juhte ja töötajaid ning nõustades personaliosakonda süsteemi rakendamisel.


Kui oled huvitatud täiendavatest koostöövõimalustest ja partnerite tingimustest võta meiega ühendust!
Liitu uudiskirjaga

Mõned meie kliendid: