KOOLITUSMOODUL

Koolitusvajaduse uuring. Koolituste planeerimine ja arvestus. Töötajate koolitussoovide menetlemine. Sertifikaatide haldus. 

KÜSI TÄPSEMALT

Kõik koolituste korraldamisega seotud funktsioonid. Koolitusvajaduse küsimustikud ning tegelike koolituste planeerimine vastavalt ametigrupile. Koolitusmoodul on kasutatav aastaringselt. Liidestus arenguvestluste mooduliga.Blogist: 5 põhjust tarkvara kasutamiseks koolitusinfo haldamiseks


Tarkvara lihtsustab koolituseelarve kasutamist ja planeerimist

Koolitusvajaduste kokkuvõtmine ja koolituste planeerimine ning arvestuse pidamine on tarkvara abiga lihtne. Isegi erandkorras tekkinud koolituste ja seminarikülastuste üle on mugav arvet pidada. • Parem ülevaade tegelike koolituste kohta aitab sul vastata regulaatorite nõuetele
 • Andmesisestus on võimalik teha üks kord ja erinevates kohtades, jääb ära excelite saatmine edasi-tagasi
 • Ülevaatlik koolituste planeerimine aitab sul kasutada resursse mõistlikult
 • Koolitusinfo on koondatud inimeste ja üksuste kaupa ning koolitusjuhil on hea ülevaade
 • Koolitustaotluste selge ja lihtne menetlemine võimaldab kokku hoida aega ja raha

Koolitusmooduli võimalused

Koolitusmooduli kasutajad on kõik ettevõtte töötajad. Tavatöötajatel, personalijuhtidel, juhtidel ja raamatupidamisosakonnal on nende rollidest tulenevad erinevad õigused funkstioonide kasutamisel.

 • Koolitusinfo koondamine ja arusaadav esitlemine
 • Koolitusvajaduste küsimustikud
 • Koolituste planeerimine ametigruppide või üksuste kaupa
 • Koolitusel osalejate info märkimine
 • Koolitussoovide esitamine juhtidele, kinnitamine ning info edastamine raamatupidamisele
 • Koolituseelarvete hoidmine
 • Kohandatav lahendus vastavalt vajadustele
Täpsem võimaluste ülevaade


Oleme koostööd teinud: