Rahulolu uuringud

Rahulolu uuringuid peaksid tegema nii väiksemad kui ka suuremad ettevõtted, kes soovivad oma kollektiivi tööd veelgi efektiivsemaks muuta. Uuringu peamiseks eesmärgiks on töötajate rahulolu väljaselgitamine konkreetsel ajahetkel andes põhjaliku tagasiside juhtkonnale. Juhtkond selgitab välja ettevõtte kitsaskohad ning saab rakendada muudatusi.

Rahulolu uuring annab ettevõtte kohta tagasisidet peamiselt kolmel eri tasandil:

Uuring kaardistab töötajate töömotivatsiooni ning loob võimaluse seda ka ettevaatavalt kujundada. Selgitatakse välja töötajate hoiakud ning arvamused tööga seonduvates küsimustes. Läbi analüüsi saab hinnata töötajate üldist motivatsiooni ning rahulolu töövahendite, kollektiivi, palga ja muu sarnasega.

Rahulolu uuringuga saab koguda ka töötajate ettepanekuid töö efektiivsuse tõstmiseks. Tänu sellele näeb juhtkond reaalseid võimalusi, et parandada töötajate rahulolu ning tõsta üldist motivatsiooni.

Rahulolu uuringusse võib kaasata kõik ettevõtte töötajad või ainult kindlad osakonnad.

Võimalused rahulolu uuringute teostamiseks Upsteem.com keskkonnas:


Ülevaated:

Loe lisaks:

Küsi tootetutvustust ja hinda!

Upsteem pakub rohkelt võimalusi tagasisideks ja personalitöö korralduseks ning organisatsiooni teabekorralduse juhtimiseks! 

Küsi täpsemalt võimaluste kohta!

Täiendava info saamiseks palume pöörduda: sales@upsteem.com või (+372) 6007 100.  

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: