Muutuste juhtimine

Muudatuste juhtimine on mõnikord keeruline. Ära muretse. Me aitame Sul läbi mõelda Sinu personalijuhtimise strateegia ja muudatused rakendada. Aitame ka sisekommunikatsioonis.

KÜSI TÄPSEMALT

Aitame läbi viia seminare ja strateegiapäevi, et paika panna organisatsiooni väärtustest tulenevad hindamispõhimõtted. Korraldame ka praktilisi koolitusi arenguvestluste või hindamise protsessi juurutamiseks.Blogist: Kuidas me rakendame oma teenuseid


Hindamissüsteemi loomine - seminar juhtkonnale

Aitame sinu organisatsiooni juhtidel leida ja sõnastada organisatsiooni põhiväärtused ja võtmekompetentsid. Mõtleme koos läbi, kuidas kujundada Sinu organisatsiooni keskne tagasiside süsteem. Seminar tavaliselt 3 tundi kuni 1 päev.

 • Väärtuste leidmine ja sõnastamine
 • Tagasisidestamise koolitus
 • Tagasiside süsteemi komponentide valik
 • Hirmude ületamine tagasisidestamisel
 • Muudatuste kommunikeerimine
 • Tagasisidestamise rakendamisvalikud
 • Organisatsiooni immutamine väärtustega
 • Kuidas hindamissüsteem toimib

Süsteemi juurutuskoolitused

Valmistame organisatsiooni ette tagasiside või arenguvestluste tehnilise süsteemi kasutamiseks. Eraldi koolituspaketid nii süsteemi peakasutajale, juhtidele kui ka tavatöötajatele. Kestvus 2 tundi kuni 1 päev.

 • Elektroonilise süsteemi eeliste väljatoomine
 • Funktsioonide täpsed kasutusjuhised
 • Praktilised harjutused
 • Miks organisatsioonid kasutavad elektroonilisi tagasiside süsteeme?
 • Hirmude maandamine
Sobib järgmiste funktsioonide juurde:

Arenguvestluste ja tagasiside koolitused

Valmistame organisatsiooni juhid ette läbi viima arenguvestlusi ning tagasisidestamist. Tihti viime vastavad koolitused läbi koos organisatsiooni koolitajate või konsultantidega.

 • Juhtidele suunatud praktiline koolitus
 • Osaliselt koos süsteemi tutvustusega
 • Tagasiside andmise meetodid
 • Arenguvestluseks valmistumine ja läbiviimine
 • Vahevestlused ning coaching
 • Hirmude maandamine
Sobib järgmiste funktsioonide juurde:


Mõned meie kliendid: