Tagasiside ja 360-kraadine tagasiside

Efektiivne tagasiside võimaldab saada kiire ning asjakohase ülevaate organisatsiooni sisekliimast ja teha põhjendatud valikuid töötajate edutamisel ning motiveerimisel. Ettevõtte töötajad, kliendid ning koostööpartnerid annavad hindamatu väärtusega tagasisidet – kasuta seda eelist!

Tagasisidestamise kasutuskohad:

360-kraadine tagasiside

Meetodi põhijooneks on võimalikult mitmest allikast kogutud info hinnatava töötaja kohta. Tavaliselt kogutakse tagasisidet töötajalt endalt, tema vahetult juhilt, alluvatelt, kolleegidelt ja klientidelt. Hindamatu väärtusega on ettevõtte jaoks kindlasti ka 360-kraadise tagasiside raames kogutud klientide tagasiside. Iga hindajate grupp toob 360-kraadi tagasisidesse oma unikaalse vaatepunkti.

Erinevatest allikatest saadud informatsioonist tekib tervikpilt, mis välistab ühe osapoole subjektiivsuse. Tulemuseks on laiapõhjaline ning struktureeritud ülevaade töötaja pädevusest erinevate kompetentside lõikes. Meetod on väga hea töötaja arengueesmärkide ning -sihtide seadmiseks.

Upsteem-i eelised tagasiside süsteemide loomisel:

Upsteem-i tagasiside süsteemi kasutamine võimaldab kokku hoida personalitöötajate aega ning muuta organisatsiooni teeninduskultuur avatumaks - saavutades seeläbi suurema läbipaistvuse.

Eelised:

Upsteem.com personalitarkvara kasutamise tulemuseks on avatud organisatsioon!

Ülevaated:

Loe lisaks:

Küsi tootetutvustust ja hinda!

Upsteem pakub rohkelt võimalusi tagasisideks ja personalitöö korralduseks ning organisatsiooni teabekorralduse juhtimiseks! 

Küsi täpsemalt võimaluste kohta!

Täiendava info saamiseks palume pöörduda: sales@upsteem.com või (+372) 6007 100. 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: