Arenguvestluste läbiviimine Upsteem-is on lihtne ja mugav!

Arenguvestluste läbiviimine on lihtne meie elektrooniliste vormide põhjal. Upsteem loob eeldused vestluseks ettevalmistamiseks nii juhile kui ka inimesele. Elektrooniline arenguvestluse vorm tagab, et ükski küsimus ei unune ja et vestluste andmed on hiljem organisatsioonile töödeldavad.  Elektrooniline vorm võimaldab ka kõikide andmete koondamist üle terve organisatsiooni.
Elektrooniline arenguvestlus on nagu päris vestlus - juht alustab arenguvestlust ja nii juht kui töötaja täidavad koos küsimustiku ning saavad enda vastuseid teisele poolele avaldada. Ankeeti saab korduvalt nö edasi-tagasi põrgatada juhi ja töötaja vahel, kuni kokkulepe järgmiseks perioodiks on poolte vahel saavutatud. 

Arenguvestluse või personalihindamise algatamine

Juht saab enda töötajale algatada hindamist või arenguvestlust töötaja profiili vaatest Tagasiside > saadud tagasiside. Klikkides seal nupule "Alusta hindamist" või "Alusta arenguvestlust", luuakse töötajale vastavalt ka hindamise või arenguvestluse mustand.
Täpsemalt saad lugeda uuringute algatamise ja jälgimise kohta siit
Arenguvestluse või personalihindamise ankeedile vastamine

Vastamist ootavate ankeetide kohta saavad kõik uuringus osalejad teate ning samuti on vastamiseks avatud ankeedid loeteluna kuvatud isiku Töölaua lipiku Tagaside alamvaliku aktiivsed all.
Hindamises või arenguvestluses osalejale üldjoontes kuvatakse vastamiseks mõeldud ankeet alati sarnaselt:
  • vasakul paneelis on ankeedi küsimused ning
  • paremal paneelis toimub küsimuse kaupa vastamine ning lõpuks vastuste kinnitamine.

Hindamise puhul on protsess üldjoontes ühekordne - saabub ankeet, vastad, kinnitad. Soovi korral saab kuni uuringu sulgemiseni oma vastuseid korrigeerida, kuid see pole üldjuhul tavapärane protsess. 
Arenguvestluse puhul on tegemist juhi ja töötaja vahelise kirjalikus vormis vestlusega, ankeeti saab pidevalt täiendada ning näha ka teise poole vastuseid. Eeldataksegi, et ankeeti saadetakse juhi ja töötaja vahel korduvalt edasi-tagasi.

Arenguvestluse puhul juhi rollis vastaja ankeet on veidi erinev töötaja omast, nimelt juhile kuvatakse alati töötaja vastused kui ta on need kinnitanud, kuid juht ise saab valida, kas tema vastuseid töötajale näidatakse või mitte. Samuti saab juht kirjutada töötajale kommentaari kui ta enda vastused töötajale avalikustab.


Nupud ja teated:

  • Kui juht või töötaja vajutavad ankeedil nuppu "Kinnita", siis uuendatakse vastused vaid Personalihalduse moodulis selle uuringu juures.
  • Kui juht vajutab nuppu "Saada vastused töötajale", siis uuendatakse juhi vastused nii Personalihalduse moodulis kui kuvatakse ka töötajale tema vastamise vaates.
  • Kui juht vajutab nuppu "Saada vastused töötajale", siis edastatakse töötajale teade, et tema arenguvestluse ankeeti on uuendatud ja ka juhi kommentaar, kui see lisati.
  • Kui töötaja enda vastuseid korrigeerib ja need kinnitab, siis edastatakse ankeedi uuendamise teade juhile.

Töölaua lipiku Tagaside alamvaliku aktiivsed all on arenguvestluse ja personalihindamise ankeedid nähtavad osalejatele seni, kuni need on suletud. Kuni sulgemiseni saavad juht ja töötaja arenguvestluse ankeeti teineteise vahel korduvalt edasi-tagasi põrgatada. Enda antud vastuseid on võimalik muuta ja seejärel korduvalt uuesti kinnitada
Ülevaate vastamiseks aktiivsete (sulgemata) uuringute kohta, kus Sina oled osaleja, saad avades enda Töölaual lipiku Tagasiside / Feedback alamvaliku aktiivsed / active. Sinu poolt kinnitamata vastustega uuringute juures kuvatakse nupp "Vasta" / "Answer" ning kinnitatud uuringute juures "Muuda" / "Edit". 


NB! Juht, ära siis unusta lõpuks arenguvestlust või hindamist sulgeda!


Head kasutamist!
Upsteem.com meeskond 

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: