Kliendile kohandatavad tulemusraportid

Upsteem.com pakub nüüd kliendipõhiselt kohandatavaid tulemusraporteid 360 kraadi tagasiside ja teiste uuringutüüpide juurde.

Individuaalsetel raportitel saab muuta nii kasutatavaid graafikuid kui ka lisatavaid tekste ja kujundust. Kliendikeskne raporti disain ning kuvatava info hulk ja kuju arvestab rohkem kliendi vajaduste ja konkreetsete uuringute eesmärkidega ning võimaldab tuua uuringutulemustes välja rohkem teavet nii üksikindiviidile kui ka organisatsioonile tervikuna.


Lisaks koondraportitele on Upsteem.com süsteemis võimalik seadistada ka vastamisel kasutatavad vaated ning lõppkasutajatele saadetavad e-kirjad. Muuta saab nii vaadete ja kirjade sisu kui ka kujundust. Raportite kohandatavus on järgmine suur samm edasi.Kohandatud raportites saab kasutada erinevat tüüpi diagramme ning neid varieerida vastavalt küsimuse tüübile. Meie süsteemses raportis kuvatakse hinnanguvahemikke ja keskmist tulemust võrdlevat graafikut. Kuna uuringute eesmärgid ning tüübid varieeruvad, siis võib tekkida olukordi, kus see graafik ei anna edasi kogu vajalikku informatsiooni. Seetõttu saabki nüüd lisada raportile ka teisi graafikutüüpe, nt joondiagramm, tuulediagramm ja klassikaline tulpdiagramm. Neist esimest kahte on eriti hea kuvada nt erinevate vastajagruppide tulemuste ülevaatlikuks võrdluseks. Lisaks diagrammidele saame andmetest ehitada ka võrdlustabeleid. Kliendipõhiselt kohandatava raporti loomine võib võtta tulenevalt eesmärkidest paar nädalat aega.


Tabelis on välja toodud enesehinnang ning juhi ja kolleegi hinnang küsimustegrupi ja küsimuse kohta. Lisaks on eristatud hinnangute vahe ehk siis kui palju erines juhi arvamus enesehinnangust ning kui palju erines kolleegi hinnang enesehinnangust. Värviline number näitab vahet >0 ja <1 ning valge number värvilises kastis juba sellist erinevust, mis võib näidata sisuliselt silmatorkavat vastuste erinevust.

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: