Insly personalijuht Sigrid Mõisavald: Personalitöö kiiresti kasvavas IT Startup'is

Intervjuu: Sigrid Mõisavald @ Insly

Insly on üks Eesti fintech startup-idest. Insly tegeleb kindlustustarkvara arendamise ja müümisega. Insly saavutas 2015. aastal Eesti pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte konkursil 1.-2. koha. Sel suvel kaasas Insly oma investoritelt ligi miljon eurot. Et saada paremini aru, kuidas Insly selliste tulemusteni jõudis ja mis toimub startupi tagatubades, tegime väikese intervjuu Insly personalijuhi Sigrid Mõisavaldiga.
Töötad personalijuhina Insly-s, mis on finantsvaldkonna startup – palju teil on töötajaid ja kui kiiresti kasvate ning mille poolest näed, et personalijuhi töö startupis erineb nn “tavalisest” personalijuhi tööst, kui sellist üldse olemas on?  

  Töötajaid on meil hetkel ettevõttes umbkaudu 45. Enamik inimesi töötavad meil Eestis, aga lisaks on meil töötajaid ka Valgevenes, Inglismaal, Poolas ja Leedus. Vabatahtlik voolavus on meil väga väike, sest üldjuhul ollakse meie juures töötamisega rahul ja õnnelikud, mida väljendab ka asjaolu, et jäime jagama 1.-2. kohta Eesti kõige pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte konkursil. 
Startup'i personalijuhi töö erineb tavapärasest ehk selle poolest, et iga päev peab olema valmis muutusteks ja oma käitumise ning plaanide ümber kohandamiseks, kuna ettevõte on väga kiires arengus ja muutumises. Seetõttu peab ka personalijuhtimine olema paindlik ja kohanemisvõimeline. Samuti tuleb silma peal hoida igapäevaselt tööõhkkonnal ja sellel, et inimesed näeksid arengut oma töös ja ettevõttes ning tajuksid, et nad on osa ettevõttest ning nende panus on oluline ja reaalselt ettevõtet mõjutav.

Kuidas te valite omale uusi inimesi ning mismoodi tagate ühtse kultuuri ettevõttes ja kes teeb värbamisvalikud?
Valime oma inimesi väga hoolikalt ja seal juures on üks põhifaktor just nimelt sobivus ettevõtte kultuuri ja juba olemasolevate inimestega. Meie jaoks on väga oluline hoida ettevõttesisest sünergiat ja head koostööd. Loomulikult on meile seal juures muidugi oluline ka kompetents, kuid seda hinnates lähtume taaskord asjaolust, kui suur on hetkeline sisene arengutempo ning hindame reaalselt sisest koolitamisvõimekust. IT valdkonnas ja eriti start-up ettevõtetes tuleb personaliinimesena olla väga aktiivne ning tegeleda järjepideva sihtotsingu ja headhunting'uga. Värbamisvaliku teeme tavaliselt ühiselt värvatava ametikoha otsese juhiga, kes on alati värbamisprotsessi kaasatud.

Kas startupis on ka aega tähelepanu pöörata inimeste arendamisele, või tormate lihtsalt igapäevaselt oma eesmärkide suunas?

 Uute töötajate arendamise osas kasutame peamiselt mentorõpet, kus iga uus töötaja saab endale saabudes mentori, kes teda toetab.  Lisaks teeme uutele töötajatele sisseelamiskoolituse, kus viiakse töötaja kurssi kõigi ettevõtte tegevusvaldkondade tööga, selgitatakse ettevõtte tausta, personalipoliitikat ning samuti teeme kindlustusalase lühikursuse.

 Olemasolevate töötajate puhul toimub samuti pigem õpipoisi õpe juba kogenumate kolleegide käe all. Kuna kasutame oma töös Scrum metoodikat, mis paneb suurt rõhku koostööle ja tiimitööle. Ehk siis toimub pidev tiimisisene üksteiselt õppimine, vaadatakse üle üksteise töid, antakse tagasisidet ja ka soovitusi, kuidas asju paremini teha ning mis kõige olulisem – tunnustatakse. Lisaks teeme ka arenguvestlusi, kus kaardistame töötajate koolitusvajadused. Nendest lähtudes korraldame ka vajaduspõhiseid koolitusi.


Kuidas ja mille järgi Sa saad aru, et Inslys on inimeste arendamise ja kultuuriga kõik korras – mis märke ja kuidas Sa jälgid või mõõdad?


 Kõige olulisem indikaator siin on see, kui inimesed on õnnelikud ja tulevad naeratusega tööle. Seega tuleb personalijuhina käia silmad ja kõrvad lahti ning märgata inimeste käitumisi ja kuulda mida nad räägivad. Kindlasti on oluline, et personaliinimene suhtleks töötajatega ning ühtlasi toimuks dialoog tiimi-/osakonnajuhtide ja personalitöötaja vahel. Samuti ka see, et arenguvestluste ja rahulolu-uuringute tulemused ei jääks niisama seisma, vaid nende põhjal tehakse analüüs ning parendusplaan. Tihti alahinnatakse ka juhtide eeskuju ja suhtumist. Meie Inslys rakendame nii palju kui võimalik just „lead“ tüüpi juhtimist ja püüame vältida „manageride“ tekkimist. See tähendab, et juht on osa meeskonnast ja pingutab tiimiga koos. Mul on suur rõõm töötada ettevõttes, kus tegutsetakse ühiselt ühise eesmärgi nimel säravate silmadega.

Insly töö ja tegemiste kohta võite edasi lugeda nende BLOGIST


Intervjueeritavast: 

Sigrid Mõisavald (LinkedIn)
Insly OÜ, personalijuht
on andragoogika ja personalitöö- ning arenduse alase haridusega personalijuht. Sigrid on kirjutanud personalitöö valdkonna kohaseid artikleid Äripäevale ja postitusi Palgainfo Agentuurile. 


Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: