Mis on sotsiaalne intranet?

Intranet on ettevõtte sise-keskkond, kus vahetatakse omavahel olulist tööalast infot. Tavaliselt on sellise info edastajad kas turundusosakond, kontorijuhid või valitud intraneti toimetajad. Infovahetus toimub üldjuhul suunal "ülevalt alla" ja on kooskõlas organisatsiooni poliitikatega.

Järjest rohkem kuuleme aga sõnu "sotsiaalne intranet" ja intranet 2.0? Mis on nende sõnade taga?

Sotsiaalne intranet võimaldab infovahetust ka kolleegidelt kolleegidele ning organisatsiooni sisestes gruppides (osakondades ja projektirühmades). Ammu enam ei ole ettevõtte juhtkond kõige asjakohasema info valdaja - seega tuleb luua võimalused, mis laseksid ka tegelikel asjatundjatel - spetsialistidel omavahel teavet vahetada. Seda kõike nii, et see aitaks kaasa organisatsiooni eesmärkide täitmisele.

Sotsiaalsete intranettide buum lähtub kolmest lihtsast tõdemusest:

  • Üksikud töötajad/spetsialistid valdavad erialast informatsiooni, mille jagamine organisatsiooni sees võib olla määrava tähtusega. Sellise info kaudu õpitakse ja vahetatakse kogemusi. Info jagamist ettevõtte sees ja ennekõike sama valdkonna spetsialistide vahel tuleb julgustada.
  • Enamus töötajaid on tänapäeval kokku puutunud sotsiaalmeediaga ning oskavad ja tahavad kasutada sealt tuntud võtteid - info jagamine ja kommenteerimine.
  • Organisatsioonisisene infoliiklus ei peaks olema ainult suunal „ülevalt alla“, vaid ka „alt üles“ ja horisontaalne ühe osakonna, projektimeeskonna või ametigrupi siseselt. See loob demokraatliku ja töötajaid väärtustava õhkkonna.

Lisaks võib öelda, et on ka palju informatsiooni, mida spetsialistid ei saagi jagada tavapärases sotsiaalmeedias - kui fookuse all on pildid koduloomadest ning kokakunst ei ole võimalik nende vahele postitada artikleid maksusüsteemist või dokumendihaldusest.

Sotsiaalsete intranettide levikule aitab kaasa ka üks teine trend. Nimelt piiravad tööandjad sotsiaalmeedia kasutust töökohtadel. Näiteks 45% USA tööandjaid on mures, et töökohal sotsiaalmeedia kasutamine võib viia lubamatu informatsiooni lekkimiseni. 

Tervelt 8% ettevõtjaid on vabastanud töötajaid sotsiaalmeedia väärkasutuste tõttu. Tööandjad eeldavad, et töö aeg kulutatakse tööle, seega mõned ettevõtted keelavad oma sisevõrkudes sotsiaalmeedia kasutamise. 

Teised tööandjad koolitavad oma töötajaid sotsiaalmeediat õigesti kasutama ning näevad nendes oma ettevõtte saadikuid. Selleks kehtestatakse vastavaid reegleid ja poliitikaid. 

Igal juhul on selge, et kaasaegne intranet võimaldab ka laialdast töötajate osalust.


Karl Laas

Upsteem.com asutaja
karl.laas@upsteem.com
+ 372 53 468213

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: