Võhikule: Võtmesõnu HR tarkvarast

Järgnev on lühike pilguheit Karl Laasi ja Vladimir Jelovi raamatusse "Personalivaldkonna infosüsteemid: sissejuhatus", et teha tutvust HR IT maailma sõnavara värvika virr-varriga. IT meeskonna poolt loobitakse termineid ISKE, SLA, KPI  ja kuigi üritad kõigest väest Google'i abiga teada saada, millest nad räägivad, tundub kõik nii segane? Ära näe rohkem vaeva - me oleme selle töö sinu eest juba ära leidnud. Raamatu kaante vahel olev loetelu on veelgi pikem ja põhjalikum, kuid siinne avardab juba silmaringi, et edukalt HR tarkvara maailmas navigeerida. Loe edasi!


 • API, rakendusliides,  Application programming interface. Standardiseeritud viis saada ühendust antud süsteemi või rakendusega. API abil saavad erinevad süsteemid omavahel andmeid vahetada. SaaS süsteemides on võimalik luua automaatsed API liidesed, mis teevad andmevahetuse kõikide klientide puhul väga lihtsaks. Näiteks võib olla olemas API liidestuse võimalus erinevate tootjate palgaarvestus- ja talendijuhtimissüsteemi vahel. Juhul, kui klient kasutab ühte nendest süsteemidest, on tal võimalik väga lihtsalt rakendada ka teine ning kõik andmed üle kanda. API puhul tagatakse andmeturve salajaste võtmete vahetamisega süsteemide vahel ja need peavad kattuma mõlemat pidi.
Infohulk aina kasvab, kuid aega on endiselt täpselt sama palju. Siin tuleb appi integreerimine, et kõik sinu tööd toestavad tarkvarad töötaksid koos.

 • ATS, kandidaatide valiku süsteem,  Applicant Tracking System. Tarkvaralahendus, mis võimaldab koostada töökuulutusi, jagada neid sotsiaalmeedias, koguda kandideerimisavaldusi; korraldab kandidaatide valikut ja teabevahetust nendega. Eestis ei ole organisatsioonides kasutatavad eraldiseisvad lahendused väga levinud. Eraldi funktsionaalsusega ATS-lahendused on mõeldud värbamisagentuuridele.
 • Ennetav analüüs,  Predictive analytics. Ennetav analüüs ühendab mitmeid kaasaegseid statistilisi meetodeid, muuhulgas ennetav modelleerimine, andmekaevea ning masinõpe. Personalitöö valdkonnas kasutatakse ennetavat analüüsi selleks, et ette planeerida ja ennetada tööjõu voolavust ning mõista paremini töötajaid motiveerivaid tegureid.
 • HRMS, personaliarendamise tarkvara,  Human resource management software. Lahendused, mis tegelevad personali juhtimise ja arendamisega ning on suuremal määral interaktiivsed ning nõuavad ka juhtide- või töötajatepoolset kasutamist. Sellised lahendused haldavad ka töötajate arenguvestluste ja eesmärgistamise infot. Vaata ka HRIS.
 • ISKE, etalonturbe süsteem,  IT-Grundschutz . Pikalt lahtikirjutatuna tähendab ISKE Infosüsteemide Kolmeastmelise Etalonturbe süsteemi. Standard annab ühtse aluse turvaklasside määramiseks ning andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks. Seda lahendust kasutatakse Eesti riigiasutustes ning esmakordselt asuti seda juurutama aastal 2003. ISKE pärineb Saksamaalt. ISKE klassid on käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus. Süsteemi turvaklassi väljendatakse näiteks nii: K2T1S2. Alternatiiv ISKE-le on ISO 27000 standard.
 • KPI, tulemuslikkuse indikaator,  Key performance indicator. KPI kasutamine on osa ettevõtte tulemuslikkuse juhtimisest. Iga ärivaldkonna ja protsessiga on seotud erinevad KPI-d. Näiteks on müügis oluline pakkumiste arv ja võidetud lepingute rahaline maht. Personalijuhtimises on oluline töötajate voolavuse tase ning tulu töötaja kohta.
Lühendist KPI ei saa sa kohe kindlasti üle ega ümber kui tegeled oma töötajate arendamisega  ja eesmärgistamisega. See ei peaks üldse olema staatuses 'kui', sest ainult haaratud ja motiveeritud töötaja kasutab oma töötunde võimalikult produktiivselt ning ei veeda iga võimalikku minutit sotsiaalmeedias surfates.

 • Litsents,  License. Tarkvara kasutamisõigus. Tavaliselt on piiratud aja, mahu või funktsionaalsusega. Igal tarkvaratootjal on oma litsentseerimise põhimõtted ja meetrikad, mille alusel klient liigub ühest litsentsigrupist teise. Teatud tootevaldkondades on sarnased litsentsipoliitikad ja summad. Näiteks palgaarvestussüsteemides võidakse üldiselt hinnastada palgaarvestajate töökohti, kuid näiteks tööajaarvestussüsteemid võtavad litsentseerimisel aluseks töötajate arvu, kelle kohta tööaja arvestust peetakse.
 • OKR, eesmärgid ja põhitulemused,  Objectives and Key Results. Ennekõike Google'i korporatsiooni poolt tuntuks tehtud eesmärgistamissüsteem. Iga suurema eesmärgi juures tuuakse välja tema täitmiseks vajalikud põhitulemused. Põhitulemused peavad olema mõõdetavad, mis muudab ka lihtsalt mõistetavaks, kas eesmärk tervikuna täideti või mitte.  
 • Tuumandmete haldamine,  Masterdata (core data) management (MDM). Ennekõike suurtes organisatsioonides on oluline, et töötajaid puudutavad põhiandmed on õiged kõikides infosüsteemides. Selleks luuakse üks süsteem või andmebaas, kust teised süsteemid andmeid võtavad, näiteks Active Directory või teised lahendused.
 • TMS, talendijuhtimissüsteem,  Talent Management System. HRIT süsteemid, mis on keskendunud talendijuhtimisele, võimaldavad läbi viia aastavestlusi, hindamisi ja eesmärgistamist. Olenevalt süsteemi keerukusest on kas eraldi kasutatavad või grupeeritud koos teiste funktsioonidega, näiteks töötajate iseteenindusportaal vms.
 • Äriteabetarkvara,  Business Intelligence  (BI). Tegemist on eraldi tarkvaraga, mis laseb kasutajatel suurema vaevata analüüsida kogu ettevõtet puudutavat teavet. Sellistes lahendustes koondatatakse esmalt tootmise ja müügi ning teenuse osutamisega seotud statistika. BI-lahendus võib olla ka integreeritud eraldiseisva personalisüsteemiga ning sisaldada terve hulga valmis väljavõtteid ja aruandeid. BI-tarkvara üks funktsioone on ühendada erinevatest allikatest pärit andmed ja muuta need koos analüüsitavaks.

See väljavõte on ainult väike osa personalivaldkonna tehnoloogiterminite sõnastikust, mille võib leida 2017. jaanuaris ilmunud teosest "Personalivaldkonna infosüsteemid, sissejuhatud. Olevik, tulevik, rakendamine ja valik". Sõnastiku on koostanud Karl Laas, kes valis terminid ennekõike selle põhjal, mille osas on tähelepannud, et valdkonnas ei olda tuttavad. 


Karl Laas

Upsteem.com

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: