Soovitusindeks personali- ja kliendirahulolu uuringutes

Soovitusindeksi metoodikat saab kombineerida mitmete Upsteemi uuringutega. Uuri klientide või töötajate rahulolu.

KÜSI TÄPSEMALT


Soovitusindeksi metoodika näitab, kui suur on aktiivsete soovitajate protsent kõikide vastajate seas. Kasutatakse 10 pallist skaalat, milles kõik need, kes vastavad 9 ja 10 on aktiivsed soovitajad. Punktid 7 ja 8 on ükskõiksed ning allapoole on mittesoovitajad.


Tööandja soovitusindeks töötajate rahulolu uuringutes

Mõõda tööandja soovitusindeksit läbi töötajate rahulolu uuringute kas suuremate uuringute raames või jooksvalt koos "Pulsi" uuringutega.

Soovitusindeksit kasutatakse rahulolu uuringutes tavaliselt küsimusena: Kas soovitaksid meie organisatsiooni tööandjana oma sõpradele ja tuttavatele?

Soovitusindeksi puhul on hea mõõta selles ajas toimuvaid muutusi. Seega on põhjendatud soovitusindeksi lisamine sagedasemini toimuvate nn "Pulsi" uuringute juurde. See võimaldab  paremini jälgida soovitusindeksi muutusi.

Tihti liidetakse rahulolu uuringutesse ka üldised soovitusindeksi küsimused oma organisatsiooni teenuste ja kaupade suhtes - teavad ju oma töötajad kõige paremini, kas olla kvaliteediga rahul või mitte.


Soovitusindeks kliendiuuringutes

Rahulolevad kliendid on Sinu kõige paremad müügimehed. Selle toetamiseks ongi soovitusindeks mõeldud.

Upsteem.com keskkonnas saab soovitusindeksit kasutada väga erinevates klientidele suunatud uuringutes. Näiteks:
  • Kliendirahulolu uuringud;
  • Pidevalt avatud kliendirahulolu uuringud, mis näitavad muudatusi kliendirahuloluga;
  • Projektipõhised uuringud peale projekti või koostöösuhte lõppu;
  • Saame liita kliendirahulolu uuringud ka konkreetsete töötajate tulemusvestluste ettevalmistamise materjalidega.
Meie soovitusindeksi lahendus ei ole mõeldud ainult klienditagasiside saamiseks tavapärases teenindusolukorras. See sobib ka professionaalsete teenuste ettevõtetele. Vajadusel saame luua ettevõtte keskse disaini.Oleme koostööd teinud: