Tunnustamine ja pidev tagasiside

Ära ole mühakas. Õlalepatsutus kord aastas on selgelt liiga vähe! Näita et sa märkad - jaga tunnustust ja tagasisidet pidevalt.


KÜSI TÄPSEMALT

Hästi tehtud projekt, edukas koosolek, asjalik nõu - tunnusta oma kolleege pidevalt ja vastavalt vajadusele. Muuda oma organisatsioon avatuks.
Kasuta jooksva tagasiside andmeid koos arenguvestlustega või eraldi.
Kujunda oma organisatsioonile vastavad tunnustuskategooriad!

Aus tagasiside ja tunnustus viib sinu organisatsiooni edasi!

Mitte midagi ei mõju nii hästi kui hea ja asjakohane soe sõna kolleegilt. Aita oma töötajatel üksteist arendada.

Hoolitse selle eest, et initsiatiiv saaks märgatud ning hea sooritus vääriliselt tähele pandud. Jooksev tagasiside aitab luua organisatsioonis avatud ning üksteist abistava ja inimeste tugevustele suunatud õhkkonna.
Kasuta jooksvat tagasisidet:

  • Arenguvestlusteks ettevalmistamisel
  • Erakordse saavutuse äramärkimiseks
  • Probleemi märkamiseks
  • Initsiatiivi tunnustamiseks
  • Pingutuse ja pühendumuse äramärkimiseks
Loe täpsemalt meie blogist


Integreeri pidev tagasiside oma organisatsiooni DNA-sse

Upsteem.com-i tagasiside lahendus pakub mitmeid kohandamisvõimalusi.

  • Pidev tagasisidestamine on lihtsam personali hindamise meetod kui pikad ja keerulised arenguvestlused - see on lihtsasti arusaadav kõikidele sinu töötajatele!
  • Saad tunnustust ja tagasisidet jagada otse ainult konkreetsele töötajale või kiita kolleegi kogu tema meeskonna ees. 
  • Saadud tagasiside koguneb töötaja profiilile, kus ka juht sellele ligi pääseb.
  • Tunnustamise kategooriaid on võimalik valida ja kohandada vastavaks Sinu organisatsiooni väärtustele.
  • Võimalik on seadistada ka täiendavad meeldetuletused tagasiside korjamiseks.Oleme koostööd teinud: