Kompetentsimudeli hindamine - mis kasu sellest arenguvestluste juures on?

Oleme täiendanud oma arenguvestluste läbiviimise süsteemi selliselt, et see aitab kaasa kompetentsimudelite rakendamisele, lihtsustab ankeetide koostamist ning statistiliste ülevaadete saamist arenguvestlustest. Nii on võimalik nüüd arenguvestluste läbiviimisel omavahel grupeerida ametigruppide ja küsimuste sildistamise funktsioone. Tulemuseks on selge ning organisatsiooni eduks kasutatav ülevaade üle kõikide organisatsioonis peetud arenguvestluste. Kuidas need funktsioonid omavahel töötavad?

Ametigrupid

Ametigrupid (või ka tööpered) on Upsteem.com-i poolt toetatav funktsionaalsus selleks, et koondada kõiki sarnast tööd tegevaid isikuid. Seejuures võivad ühte ametigruppi kuuluda töötajad erinevatest osakondadest ning juhul kui tegemist on ettevõtete grupiga, mis on ühendatud ühe emaettevõtte kaudu ka erinevatest ettevõtetest. Üks töötaja võib korraga kuuluda ka mitmesse ametigruppi.
Ametigruppe saab kasutada: 
  • ühtse inforuumi loomiseks ametigruppi kuuluvate töötajate jaoks. Näiteks juhtkond, projektijuhid, assistendid, müügitöötajad, spetsialistid.
  • kompetentsimudelite kehtestamiseks erinevatele töötajate gruppidele. Näiteks ametigruppidega saab kehtestada erinevaid kompetentsinõudeid.
  • arenguvestluste ankeetide varieerimiseks vastavalt ametigruppidele. Näiteks on võimalik arenguvestluste küsimustike varieerida tulenevalt ametigruppidest. Juhtide gruppi kuuluvatel töötajatel on näiteks täiendavad või erinevad küsimused, kui spetsialistide gruppi kuuluvatel töötajatel.


Sildid

Siltide lisamine arenguvestluste küsimuste juures võimaldab sildistatud küsimusi täiendavalt üle organisatsiooni analüüsida. Sildid määravad inimesele arusaadaval kujul ära, millisesse valdkonda esitatud küsimus kuulub. Silte saab lisada vaid skaalat sisaldavatele küsimustele, et tagada tulemuste analüüsitavus. Siltide lisamine aitab statistikas välja tuua ka organisatsioonile hetkel kõige olulisemad küsimused, mille osas tahetakse saada koondinfot üle terve organisatsiooni.
Kõige tavalisemad siltide näited on: 
  • kompetentsid, 
  • tulemuslikkus, 
  • koolituste hindamine,
  • hindamisküsimused.
Silte saab lisada arenguvestluste ankeetidele enne arenguvestluste perioodi käivitamist organisatsioonis. 


Tulemuseks on lihtsus ja selgus

Kui arenguvestluste periood on läbi, võimaldavad kogutud andmed analüüsida iga üksikut arenguvestlust ning võrrelda iga töötaja puhul kokkulepitud hinnanguid tema ametigrupi keskmise tulemusega. Samuti on võimalik üle organisatsiooni lihtsalt analüüsida, milline tulemus saavutati teatud oluliste küsimuste osas tervikuna või üksnes soovitud ametigruppides. Lisaks on võimalik analüüsida ja võrrelda eri ametigruppide keskmist sooritust ning palju muud. 

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: