Mis vahe on küsitlustarkvaral ja talendijuhtimissüsteemil?

Meie käest küsitakse tihti, et miks ei võiks kasutada tavalisi küsitlussüsteeme? Näiteks Google Docs on tasuta kasutatav kõigile – miks peaks siis maksma talendijuhtimissüsteemi eest? 
Kõik küsitluskeskkonnad võimaldavad koostada küsimustikke ning saata valmis küsimustikke vastamiseks. Tegelikkuses tekib aga juba siin oluline erinevus tavapäraste küsitluskeskkondade ja talendijuhtimissüsteemide vahel.

Küsimustike koostamine – Küsimustike koostamist võimaldavad nii uuringuplatvormid kui ka talendijuhtimise süsteemid. Talendijuhtimise süsteemides on küsimustike koostamine organiseeritud selliselt, et kasutajatel on võimalik valida erinevate küsitluste tüüpide ning nendega seotud lisavõimaluste vahel. Näiteks on võimalik kasutada erinevaid meetodeid 360 kraadise tagasiside ja rahulolu uuringute koostamiseks. Spetsiaalses lahenduses organiseeritakse vastused vastajate gruppide kaupa (näiteks 360 kraadi tagasiside puhul – juhid, kolleegid, kliendid ning partnerid). 

Talendijuhtimissüsteemi eelised:

Lisaks küsimustike koostamise mootorile, on aga veel kolm olulist aspekti, mis annavad spetsiaalsetele talendijuhtimissüsteemidele eelise. Sellised võimalused aitavad teatud liiki andmeid automaatselt koguda ning teevad küsimustikele vastamise vähem ajakulukaks ning tulemused paremini kasutatavaks.

  • Organisatsiooni struktuur – spetsiaalsed personaliarenduse keskkonnad võimaldavad toetada keerukaid organisatsioonide struktuure. Muuhulgas on võimalik arvestada ka maatriksjuhtimisega ning paigutada töötajad erinevatesse professionaalsetesse gruppidesse. See, et talendijuhtimissüsteemi on sisestatud ka organisatsiooni struktuur, võimaldab uuringute puhul valida küsimusi sõltuvalt vastaja positsioonist - näiteks esitada juhtidele täiendavaid küsimusi või pakkuda erinevatele vastajate gruppidele välja erinevaid vastusevariante. Viimast valikut kasutatakse eriti just kompetentsimudelite juures kompetentside hindamisel.
  • Ligipääsude süsteem – loob kõikidele kasutajatele võimaluse olla kursis teda puudutava tagasiside tulemustega. Inimesed saavad iga hetk vaadata nende kohta käivaid lõppenud arenguvestluste või tagasiside andmeid. Juhtidel ja personalitöötajatel on võimalik vaadata andmeid kas vastavalt nende üksusele või teatud juhtudel ka üle kogu organisatsiooni.
  • Arhiiv – on spetsiaalsetes süsteemides seotud nii struktuuri kui isikuinfoga. See teeb võimalikuks vaadata eelmiste perioodide tulemusi inimeste kaupa või üldistatult näiteks osakonna tasemel ja vajadusel tulemusi võrrelda. Võimalus annab lisaväärtust nii inimestega seotud tagasiside kui ka rahulolu uuringute juures. Koos kasutajate ligipääsude juhtimisega aitab arhiiv juhtidel ja personalispetsialistidel organisatsiooni olukorda paremini hinnata ning tegevusi planeerida.

Täiendavad teenused on talendijuhtimissüsteemides ehitatud eelnevate komponentide peale ja kasutavad aluskihis pakutavat loogikat. Sellised lisanduvad teenused võivad olla näiteks töötajate iseteenindus, statistilised vaated, võrdlused või näiteks rahulolu küsimine projektipõhiselt või muud lahendused.


Karl Laas
Upsteem.com
Asutaja ja CEO
+ 372 53 468 213
karl.laas@upsteem.com


Loe lisaks:

Kommenteeri:

Email again:Otsi blogist:
Küsin täpsemalt! Kontakt:


Karl Laas
CEO ja co-founder
+372 53 468213
karl.laas@upsteem.com
Skype: karl_laas
 

Liitu uudiskirjaga

Oleme koostööd teinud: